DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Podpora sportu v MSK v roce 2020
Podpora sportu v MSK v roce 2020

RESTART SOUTĚŽÍ

Byť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, chceme být na případný restart soutěží připraveni hned, jak to jen bude možné. Právě z toho důvodu VV projednal restart soutěží, a to včetně navazujících témat.

Přinášíme shrnutí aktuální situace a nová opatření týkající se restartu soutěží:

 1. Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021.
 2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží VV rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.
 3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.
 4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.
 5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. do 27. 6. 2021.
 6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).
 7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
 8. Pokud jde o kontumaci, pak:
 • za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
 • utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.
 1. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.
 2. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.

 

Pokud dojde k jakýmkoli změnám, budu vás o nich informovat

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

 

Z technických důvodů je elektronické konání valné hromady oddílu kopané prozatím odloženo. O dalším postupu budou jednotliví členové informováni. Stále je možné nám zasílat emaily, viz. informace níže.

Valná hromada oddílu kopané 2021

 

Výbor oddílu kopané předběžně vyhlásil termín konání valné hromady na 20.2.2021. Forma konání bude upřesněna po 14.2.2021, podle stupně nouzového stavu. Lze ale předpokládat, že se bude konat korespondenčně. V této souvislosti žádáme naše členy, kteří chtějí být informováni o činnosti klubu a chtějí se účastnit korespondenčního hlasování, aby nám zaslali na email: tjsokolhukvaldy@seznam.cz na sebe kontantakt s následujícími náležitostmi: Jméno, Příjmení, datum narození a adresu (kvůli identifikaci člena). Po kontrole s platnou databází aktivních členů budou na všechny příchozí validované emaily rozeslány dne 20.2.2021 informace z valné hromady a instrukce. Odesláním emailu udělíte našemu klubu souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

________________________________

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu (dále jen „Správce“), TJ Sokol Hukvaldy, z.s., IČ:45239975 je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,
 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6),169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími
 • činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji odesláním emailu se svými citlivými informacemi na email: tjsokolhukvaldy@seznam.cz

 

 

 

 

27.10.2020  Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021

Soutěžní ročník 2020/2021 se ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, jako řídícího orgánu soutěže, přerušuje do dne 31. 12. 2020 do 23:59 hod.

11.10.2020. Tak tu zase máme Covid a zastavení soutěží minimálně na 14 dní. Všichni doufáme, že se pak opět dostaneme do ostrých zápasů, ale po jarních zkušenostech, se může stát cokoliv. A to se nám zrovna družstva dorostu i mužů rozehrála do slušné formy. Družstvo mužů, které jsme v poslední přestupový den posílili o tři hráče z Brušperku, se postupně od posledního článku utkalo s Pískem, Smilovicemi, Nošovicemi a dnes i s Milíkovem.  V prvních pěti zápasech hledali chlapi střeleckou formu a vypadá to, že už jí našli. V Nošovicích dali pět gólů a dnes v Milíkově přidali další čtyři. Dnešní zápas v Milíkově byl také výjimečný v tom, že chlapi otočili stav utkání z poločasového stavu 3:0 na konečný 3:4. Nejprve Rumel vybídnul ke skórování  přesným centrem Kubalu a následně sám dal druhý hattrick v sezóně. Sice se dnes mělo hrát bez diváků, ale jak se ukázalo, místní to neodradilo. Počet domácích pořadatelů se zásadně rozrostl a zbytek postával na přilehlé cestě. Každopádně jsem rád, že náš mančaft, na silně rozbahněném povrchu, všechny domácí fanoušky zklamal a druhou výhrou v řadě se posunul na prozatímní šestou příčku v tabulce OP F-M.

Petr G.


26.09.2020 : PRO NEZPŮSOBILÉ HRACÍ PLOCHY JSOU DNEŠNÍ ZÁPASY DOROSTU I MUZŮ ODLOŽENY!!!

Vážení sportovní fanoušci, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k předsezonním změnám v našem klubu.

Nejprve pár slov k budovanému hřišti. Přes úzkou součinnost se zhotovitelem čelíme časové prodlevě způsobené nepřízni počasí, které se po třech tropických letech vrátilo do normálu. Nicméně jsme nyní v závěrečné fázi, kdy už chybí dorovnat hřiště laserem naváděným graderem, zabudovat nově zakoupené branky, zasadit trávu a doladit plochy okolo hřiště….

Po korona virové pauze začala opět sezóna nejen mládežnickým týmům. Informace o mládeži najdete v příslušných odkazech na našich webových stránkách. Rád bych vás spíše informoval o družstvu mužů, kteří mají za sebou k dnešnímu dni první tři ostré zápasy.

Před sezónou odešli z našeho klubu Jan Ermis do Kopřivnice a Marek Mlčoch do Čeladné. Nečekaně před prvním zápasem sezóny přerušili, respektive ukončili svou bohatou kariéru, Michal Vicher (přerušil) a po prvním zápase také Rostislav Weber (ukončil). Po vzájemné domluvě byl uvolněn do jiného klubu také Radek Matuška.  Na druhou stranu byl tým posílen o navrátilce Lukáše Smolíka, Dominika Krhúta ze Svinova a Daniela Kapse také ze Svinova. Dané trio na poslední chvíli doplnili ještě Lukáš Křížek z Bordovic a také Valentino Kroščeň a Jan Kubala ze Staříče. (oba stále ještě dorostenci). Z dorostu přešli do mužů Jan Fajkus, David Hora, Petr Lako, Jan Sedlář a také Matyáš Pokorný. K tomu v mužském kádru pravidelně nastupuje dorostenec Vojtěch Lyčka. Tým nově vede zkušený trenér Jan Šponiar, který působil poslední roky v Bašce. Vedoucím týmu je Jiří Tobiáš.

Jak vidíte, mužské družstvo dostalo zásadních změn. Filozofie byla zapojit co nejvíce mladých hráčů, kteří by po boku zkušených borců nabrali během své první sezóny zkušenosti z mužského fotbalu. Po prvním zápase v Palkovicích to ale vypadalo, že tato cesta bude velmi trnitá. Zásadní změny v ose týmu v kombinaci s absencí střeďáka, stopera a gólmana, byla až ostudná. Druhý zápas s favorizovanými Janovicemi, ale ukázal úplně jiný obraz hry Hukvald. Střed zálohy si vzal za své nově příchozí Lukáš Křížek a Valentino Kroščeň, na stopera se vrátil důrazný Zbyněk Velart, kterého doplnil rychlonohý Vojtěch Lyčka a branku opět hájil Jan Sasín. Defenzivně velmi dobře odehrané utkání podpořené rychlými protiútoky slavilo dílčí úspěch a první tři body nové sezóny. Vychytanou nulu si naše družstvo také odvezlo po remízovém zápasu s Hrádkem. Uvidíme, jak se chlapům bude dál dařit, zvláště v situaci, kdy hrají veškeré své zápasy venku a nemohou se tak spolehnout na domácí podporu diváků. Tímto bych vás, příznivci hukvaldského fotbalu, rád vyzval, abyste i vy pomohli našemu týmu a zajeli je podpořit na jednotlivá utkání. Rozpis je zveřejněn níže..

Petr Giergiel, předseda

 

Přátelská utkání: 

Muži: Metylovice - Hukvaldy, čtvrtek 13.08.2020, 17.30 hod, hřiště Metylovice - výsledek: 3 : 3

Brigáda na tréninkovém hřišti (bývalé škvárové)

pátek 14.8.2020 od 16.30 hod. Uvítáme, když si přibalíteocelové kartáče, štětce na natírání branek, železné hrábě, křoviňáky. 

Přátelská utkání: 

Muži: Ženklava - Hukvaldy, čtvrtek 06.08.2020, 17.30 hod, hřiště Ženklava - výsledek 3 : 7

Dorost: Vlčovice - Hukvaldy, sobota 08.08.2020, 10:30, hřiště Vlčovice

 

POZOR, dne 5.8.2020 došlo ke změně losovacího čísla v OP mužů u družstev Palkovic a Nošovic. První utkání proto proběhne v Palkovicích.

LOS - OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ 2020/2021

Sobota 22.08.2020 17:00 Palkovice - Hukvaldy
Sobota 29.08.2020 17:00 Janovice - Hukvaldy
Neděle 06.09.2020 16:30 Hrádek - Hukvaldy
Neděle 13.09.2020 16:00 Písek - Hukvaldy
Neděle 20.09.2020 10:00 Smilovice B - Hukvaldy
Sobota 26.09.2020 16:00 Baška - Hukvaldy
Neděle 04.10.2020 15:30 Nošovice- Hukvaldy
Neděle 11.10.2020 15:00 Milíkov - Hukvaldy
Neděle 18.10.2020 15:00 Nebory - Hukvaldy
Neděle 25.10.2020 14:00 Bukovec - Hukvaldy
Sobota 31.10.2020 14:00 Pržno - Hukvaldy

 

Program nadcházejících přátelských utkání:

čtvrtek 11.6.2020; 17.00 hod; U17 MFK FM - Hukvaldy, hřiště  MFK  (UT -muži)

sobota 13.6.2020; 10.00 hod; Brušperk - Hukvaldy, hřiště Brušperk (UT -dorost)

čtvrtek 18.6.2020; 17.30 hod; Ženklava - Hukvaldy, hřiště Ženklava (muži)

__________________________________________________________________________

středa 3.6.2020; 16.00 hod;  Hukvaldy - Brušperk, hřiště Hukvaldy (mladší a starší přípravky)

čtvrtek 4.6.2020; 17.00 hod; Hukvaldy - Fryčovice, hřiště Hukvaldy (muži)

sobota 6.6.2020; 15.00 hod; Hukvaldy - Vlčovice, hřiště Vlčovice (dorost)

 

 

Pomalu se uvolňují "covid" pravidla pro používání venkovních sportovišť. I když se sezóna již dohrávat nebude, jednotlivé týmy mohou za daných podmínek začít alespoň trénovat. FAČR vydal v této souvislosti DESATERO chování na hřišti. V současné době je areál, mimo tréninkové jednotky, otevřen také pro hukvaldskou mládež. Kluci a holky si tak mohou zajít zakopat i na hlavní hrací plochu !!! 

 

 1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
 2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
 3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
 4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
 5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
 7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
 9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
 10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

 

KONEC SEZÓNY  2019/2020 , komuniké výkonného výboru FAČR

 

Do 24.3.2020  Vláda ČR zakazuje používání vnitřních a venkovních sportovišť. Prakticky to vede k přerušení tréninků u všech kategorií. 

Z důvodu situace v republice a nařízení vlády se Valná hromada TJ Sokol Hukvaldy z.s., plánovaná na den 22.3.,odkládá. VH se uskuteční v náhradním termínu.  Slávek Koval, předseda Tj Sokol Hukvaldy

Program soutěží FAČR je do odvolání přerušen

FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.

 „Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ řekl předseda Asociace Martin Malík.

 Z tohoto důvodů se ani v okrese hrát do odvolání nebude!

Zdeněk Duda, Předseda OFS F-M, 13.3.2020

 

Trénink mužů ve čtvrtek 5.3. se koná od 18:30 na umělce v Brušperku.

 


 

V sobotu 7.3. od 8.00 se koná na hřišti brigáda.

 


 

Členská schůze fotbalu se uskuteční v neděli 8.3.2020 od 15.00 na hřišti.

 


 

PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ MUŽŮ:

Neděle 16.2. od 10.00 - umělé hřiště Vratimov

Sobota 22.2. od 16.00 - umělé hřiště Nový Jičín

 

Zveme Vás na tradiční Silvestrovský fotbálek, který se bude konat tedy 31.12. od 10:00.

Sraz na hřišti v 9:30.

 

Baška - Hukvaldy 2:0 (1:0)

Sestava Hukvaldy:

                Jan Sasín (GK)

Jan Chamrad               Zbyněk Velart             Rostislav Weber (C)                   Lukáš Klučka

Martin Tomek               Jan Ermis               Daniel Hubeňák                   Petr Gold

                  Jan Rumel                  Vojtěch Lyčka

 

Střídající hráči: David Hora, Radek Matuška, Tadeáš Řeháček, Petr Lako, Matěj Tomaščin

Od počátku utkání byli domácí lepším týmem. Měli územní převahu, déle drželi míč na svých kopačkách a problémy našim obráncům dělala především rychlost některých domácích individualit. Až na několik pasáží, především v prvním poločase, to platilo po celé utkání. A za tohoto průběhu narůstal i počet příležitostí ke vstřelení branky na straně domácích. A již ve 14. minutě se měnilo skóre. Série několika chyb našich hráčů vyústila v zakončení domácího hráče R. Kocúra do prázdné branky – 1:0. Po vstřelení branky však přišly asi nejlepší momenty na naší straně. Nejprve po kombinaci nahrávek na levé straně se dostal ke střele z šestnáctky P. Gold, ale brankář domácích stál na správném místě. V 25. min. jsme si i dokonce zařičeli gól, ale branka P. Golda po trestném kopu J. Ermise nebyla pro ofsajd uznána. A do třetice opět P. Gold střílel z hranice pokutového území. Míč tečoval obránce a snášel se pod břevno branky, ale krásným zákrokem tomu zabránil domácí gólman. A pak se do toho opět opřeli domácí, ale jelikož pokulhávali v koncovce, tak se šlo do kabin za stavu 1:0.

Hned v počátku druhého poločasu jsme mohli krátce za sebou inkasovat dvakrát, ale domácí neměli střelecký den. V druhém poločase jsme si vypracovali prakticky je dvě nebezpečné možnosti. Ta první mohla přinést vyrovnání. V 55. min. po úniku na pravé straně servíroval V. Lyčka před branku nahrávku osamocenému R. Matuškovi, ale tomu se nepodařilo prakticky v stoprocentní šanci dobře trefit míč a tak vůbec branku neohrozil. A krátce na to v 63. min. udeřilo na naší straně. Po centru ze strany se zavěsil do vzduchu domácí L. Vavřík a jeho hlavičkový pokus nešťastně hlavou tečoval náš D. Hora přímo do šibenice – 2:0. Po této brance již bylo o třech bodech jasno. A bylo to jen již o tom, zda se bude měnit ještě skóre. Nebýt nemohoucnosti domácích v zakončení po zbytek zápasu, tak bychom si zřejmě odvezli domů minimálně búra. Naopak jsme měli ještě v závěru možnost my zmírnit porážku. Ale hlavičku R. Matušky po námi zahraném rohu odvrátil u tyče domácí obránce. Konečný stav – 2:0.  

Po podzimní části tak figurujeme na třetím místě za již dalšími jistými účastníky jarní skupiny o postup do 1.B, a to Baškou a Janovicemi. Jarní část zahájíme 21.03. doma proti týmu Nošovic v 15:00.

 

Hukvaldy - Chlebovice 1:0 (0:0)

Sestava Hukvaldy:

                Jan Sasín (GK)

Jan Chamrad               Daniel Hubeňák             Rostislav Weber (C)                   Lukáš Klučka

Martin Tomek               Jan Ermis               Michal Vicher                   Marek Mlčoch

                 Jan Rumel                  Petr Gold

 

Střídající hráči: Zbyněk Velart, Martin Vicher, Zdeněk Bůžek, Radek Matuška

Celý průběh prvního poločasu byla vyrovnaný, jak herně tak počtem vypracovaných šancí. Nezasvěcený divák by rozhodně nepoznal, že se potkaly týmy z opačných konců tabulky. První část poločasu patřila na šance hostům a ta druhá zase domácím. Hosté již v 2. min. zahrozili po zahraném rohovém kopu, kdy střela z voleje šla těsně mimo tyče. A mezi další dobré příležitosti hostů patřil přímý kop z hranice šestnáctky, který však mířil vysoko nad branku. A dále se pak útočník hostů dvakrát dostal do samostatném úniku, ale vždy selhal v zakončení. Obrana hostí byla pro nás v prvním poločase nepropustná, a proto jsme se dostávali jen ke střelám ze střední a větší vzdálenosti. Z hranice šestnáctky se dvakrát dostal do zakončení J. Rumel, ale rány neměly razanci. Naopak razance nechyběla dvěma krátce po sobě jdoucím střelám, které vyslal Mi. Vicher. Ale skrz houštinu těl neprošly ani ke gólmanovi. A „jedovka“ z 25m, kterou vyslal J. Ermis, šla mimo. Zřejmě největší možnost jsme měli ve 25. min. Mi. Vicher pronikl z levé strany do šestnáctky a zpětnou nahrávkou na úrovni jedenáctky našel J. Rumela, ale jeho volej skončil nad brankou. Zasloužená remíza v poločase 0:0.

Druhý poločas začal obdobně vyrovnaně jako ten první. Ale již po pěti až deseti minutách byl u hostů zřejmý rychlý úbytek fyzických sil, což je donutilo se zatáhnout do obrany a spoléhat se na případné protiútoky z nakopávaných míčů. A naopak my jsme vše vsadili na útočnou hru, kdy v některých fázích hry bránili jen dva obránci. Šancí přibývalo, ale chybělo tomu jen přesné zakončení. Dvakrát z pravé strany po úniku neuspěl M. Tomek. L. Klučka se proháčkoval z obrany až před gólmana, ale z úhlu a v pádu nezamířil přesně. Pak přišly momenty Mi. Vichra. V 66. min. dostal nahrávku na jedenáctku, ale mířil po zemi vedle bližší tyče. V 75. min. se dostal opakovaně k míči po jeho rozehrání z rohu a z rohu šestnáctky orazítkoval je vzdálenější tyčku. Až jsme to konečně prolomili v 78. min. Hosté zahrávali rohový kop, který jsme hlavou odvrátili, a po rychlém přechodu do útoku, si nahrávku mezi středními obránci převzal Mi. Vicher, který si po samostatném úniku položil i brankáře a zakončil do prázdné branky – 1:0. Chvíli na to mohl zvýšit Z. Bůžek, který po rohu hlavou mířil těsně vedle pravé tyče. Do konce zápasu se však již skóre nezměnilo.

Získanými třemi body jsme si zajistili nejhůře 3. místo v tabulce, což znamená, že na jaře po ukončení základní části (ještě 4 utkání) budeme hrát ve skupině o postup do 1.B třídy.  

Příští týden se odehraje poslední podzimní zápas na hřišti Bašky v sobotu 9.11. v 13.30.

 

Pržno – Hukvaldy 1:2 (0:0)

Sestava Hukvaldy:

                Jan Sasín (GK)

Jan Chamrad               Daniel Hubeňák             Rostislav Weber (C)                   Lukáš Klučka

Martin Tomek               Jan Ermis               Michal Vicher                   Marek Mlčoch

                  Jan Rumel                  Petr Gold

 

Střídající hráči: Vojtěch Lyčka, Martin Veselka, Radek Matuška, David Palm

První poločas byl jednoznačně v naší režii. Herně i rychlostně jsme domácí tým přehráli a troufám si říct, že jsme drželi míč po 70% času. Bohužel nám opět nevycházela koncovka. Šance si postupně vytvořili dvakrát Jan Rumel, kdy ta první byla opravdu parádní. Ale jeho volej z hranice šestnáctky těsně minul branku. Pak nastaly chvíle M. Tomka, který třikrát pelášil z pravé strany na branku. Poprvé se pokoušel neúspěšně přihrávat ještě před branku, ale po té to vzal na sebe, ale vždy ztroskotal na brankáři. Na brankáři také ztroskotal J. Chamrad, který se pozapomněl mezi obránci, když všichni opouštěli pokutové území po odvráceném rohu, ale střela z šestnáctky neměla razanci a přesnost. Zřejmě největší šance poločasu byla v 37. min. Z pravé strany se z úhlu do šestnáctky řítil P. Gold, ale jeho gólovou střelu vyrazil domácí gólman, jenže přímo k M. Vichrovi, který ještě v lepší pozici nastřelil opět domácího brankáře. Po této situaci na nás do konce poločasu padla mírná deka, a půjčili jsme také míč domácím, kteří si však vypracovali jen jeden rohový kop a dvě standardní situace, ale nebezpečí tyto možnosti nepřinesly. Poločas 0:0.

Druhý poločas byl koncert našich nevyužitých možností. Naštěstí pro dvě to neplatilo. Hned z počátku poločasu, nejprve v 48. min. a pak v 52. min., měl možnosti ke vstřelení branky J. Rumel, ale obě střely skončily mimo branku. Ale v 56. min. se konečně poštěstilo. Centr L. Klučky do pokutového území zachytil zabíhající M. Tomek, který vzduchem centr před branku, kde se hlavou do protipohybu gólmana prosadil M. Mlčoch – 0:1. Nejlepší možnost domácích z celého zápasu proběhla v 63. min. Špatným odkopem jsme darovali domácím roh. A po jeho zahrání na vzdálenější tyč se domácí hráč krásně zavěsil do vzduchu, ale jeho střelu hlavou vykopl na brankové čáře D. Hubeňák. A opět se opakovalo známé, nedáš, dostaneš. V 68. min. domácí obrana v tísni zahrávala malou domů na brankáře, kterého atakoval V. Lyčka. Brankář místo odkopu zvolil nahrávku na svého obránce, kterého však předskočil M. Tomek, zatáhl si míč k šestnátce a vybíhajícího gólmana překonal střelou k tyči 0:2. O té doby to již vypadalo, že se utkání bude jen dohrávat a jen půjde, kolik branek přidáme. A možností bylo spousta. Sami na brankáře mířili dvakrát V. Lyčka i dvakrát R. Matuška, ale brankou to neskočilo. A také M. Vicher měl dobrou příležitost z hranice šestnáctky, ale domácí obránce střelu zastavil. No a zničehonic přišlo zdramatizování konce utkání. V 87. min. domácí M. Dyba se zřejmě pokoušel o centr, ale míč vysokým obloukem směřoval do naší branky, kde se jej nepodařilo zkrotit našemu brankáři a zapadl tak do sítě 1:2. Domácí se tedy na poslední minuty vrhly všemi silami do útoku. Ale přineslo to jen nepřesnou střelu z dálky, kterou domácímu hráči připravil jeho vlastní gólman, který se vydal na výlet s míčem až na půlku. Konečný výsledek 1:2. Naše vítězství bylo zasloužené, ale to množství neproměněných šancí je nedostatek, na kterém musí naši hráči zapracovat.       

Příští týden je pro náš tým volno a další utkání se hraje až v sobotu 2.11. v 14.00 na domácím hřišti proti týmu Chlebovic.

 

Palkovice – Hukvaldy 0:2 (0:0)

Sestava Hukvaldy:

                Jan Sasín (GK)

Jan Chamrad               Daniel Hubeňák             Rostislav Weber (C)                   Zbyněk Velart

Martin Tomek               Jan Ermis               Michal Vicher                   Marek Mlčoch

                     Jan Rumel                  Petr Gold

 

Střídající hráči: Vojtěch Lyčka, David Hora, Martin Veselka, Radek Matuška

Celý první poločas byl po herní stránce oboustranně vyrovnaný. Žádný z týmů si nevypracoval žádný delší časový úsek, po který by soupeře zatlačil a přehrával jej. Rozdíl byl jen v počtu šancí ke vstřelení branky. A těch jsme měli o něco víc než domácí a byly i daleko nebezpečnější. Domácí měli zřejmě největší šanci skórovat z přímého kopu ze sedmnácti metrů, ale střela neprošla naši zdí. A zajímavý byl také pokus Palkovic skórovat střelou přímo z voleje z hranice šestnáctky, kam putoval rohový kop. Míč šel asi metr od naší tyče. Za našich několika šancí stojí za zmínku tři. Ta první byla z výkopu J. Sasína, který zapadl až za domácí obranu, kde se první zmocnil míče. J. Rumel. Ten mezi rohy malého a velkého vápna vystřelil na bližší šibenici, ale gólman skvěle vyrazil. Ta druhá, v 25. minutě, byl asi zřejmě nejhezčí moment utkání, který však neskončil brankou. M. Vicher a J. Ermis si při rychlém přechodu do útoku dvakrát vyměnili míč. Prvně jmenovaný pak uličkou na roh šestnáctky vybídl k možnosti skórovat P. Golda, ale ten hned z první křižně nahrával na roh malého vápna, kde však J. Rumel trefil jen rychle se přesouvajícího brankáře. V té třetí slibné šanci, mířil J. Rumel po nabídce od J. Ermise sám na domácí branku, ale k zakončení se nedostal, kdy jej po zaseknutí míče obrana o něj obrala. Poločas 0:0.

Do 55. minuty byl průběh hry obdobný, jako v poločase prvním, ale po té jsme začali domácí mírně přehrávat a především nám narůstal počet šancí. Důležitý moment však přišel v 62. minutě z nevině vypadající situace. Po našem nákopu na střed domácí obrany, kde ani nebyl žádný z našich hráčů, se středový obránce rozhodl míč odvracet odkopem z první, ale trefil vedle stojícího kolegu a od něj se míč k našemu štěstí odrazil k J. Rumelovi. Ten si míč krátce potáhl a z osmnácti metrů usměrnil míč k levé tyči podél vybíhajícího gólmana – 0:1. Tento okamžik naše hráče nakopl. Drželi jsme častěji míč a tlačili jsme se do šancí se snahou přidat druhý gól. V 72. minutě M. Tomek krásnou střelu z hranice šestnáctky orazítkoval břevno. V. Lyčka v 76. minutě po samostatném úniku nastřelil s přispěním skvěle chytajícího domácího brankáře tyč. Od osmdesáté minuty již domácí hráli vabank a vrhli skoro vše do útoku. Avšak jejich snaha nebyla pro nás prakticky vůbec nebezpečná. Naopak my jsme hrozili z protiútoků. Hned třikrát šel sám na branku V. Lyčka. Dvakrát se mu nepodařilo brejk dotáhnout až do konce. Tak se v 92. min. do třetice rozhodl pro přihrávku a do prázdné branky to již uklidil J. Rumel – 0.2. Po chvíli rozhodčí utkání ukončil.  

Příští utkání se hraje v sobotu 19.10. již v 14.00 na hřišti týmu Pržno.

 

 

Hukvaldy - Metylovice 4:1 (2:1)

Sestava Hukvaldy:

                Jan Sasín (GK)

Jan Chamrad               Zbyněk Velart             Rostislav Weber (C)                   Lukáš Klučka

Martin Tomek               Jan Ermis               Michal Vicher                   Marek Mlčoch

                      Jan Rumel                  Petr Gold

 

Střídající hráči: Vojtěch Lyčka, Jan Sedlář, David Palm, Radek Matuška, Tadeáš Řeháček

Do utkání jsme vstoupili aktivněji a na hráčích byla evidentní snaha, vstřelit co nejdřív na kluzkém a zhoršujícím se terénu branku. Čehož jsme se po několika slibných šancí dočkali již v 10. min. J. Rumel našel na hranici pokutového území osamoceného P. Golda, který si krásným dloubákem s přehledem vychutnal vybíhajícího brankáře – 1:0. Místo, aby tento okamžik naše hráče uklidnil a nakopl, tak přišel útlum mezi 15. a 20. minutou, což však byl asi jediný časový úsek z utkání, kdy byli hosté lepším týmem. Nejprve z přímého kopu orazítkovali břevno naší branky. Po té střílená nahrávka před branku skončila střelou vedle pravé tyče. Ale do třetice již byli hosté úspěšní. Po jejich průniku do šestnáctky z naší pravé strany dokázal ještě J. Sasín střelu po zemi vyrazit, ale bohužel do prostoru značky pokutového kopu, kde osamocený hráč Metylovic Š. Michlík již zakončoval do prázdné branky – 1:1. Po vyrovnání však otěže hry převzal domácí tým. Již o tři minuty později J. Ermis vybídl křižným centrem na roh malého vápna ke skórování J. Rumela, který si po zpracování míče obešel i brankáře a skóroval – 2:1. O deset minut později mohlo být ještě veseleji. Mi. Vicher vybídl k sólu J. Rumela, který si obhodil špatně vybíhajícího gólmana, a z velkého vápna střílel po zemi již na prázdnou branku. Bohužel však mimo. Tento moment jakoby otupil naši útočnou snahu až do konce poločasu. Sice byl míč po většinu v našem držení, ale šancí ke vstřelení branky bylo minimum.

O výsledku utkání se rozhodlo hned v začátku druhého poločasu. Již ve 46. min. se po rychlém přechodu do útoku prosadil střelou k levé tyči z hranice šestnáctky J. Rumel – 3:1. A o šest minut později prakticky z obdobné situace a se stejným způsobem zakončení J. Rumel dokončil svůj hattrick – 4:1. Od tohoto okamžiku se prakticky jen dohrávalo. Náš tým kontroloval průběh utkání a do šancí se snažil dostávat především z brejků, ale které často končily ofsajdovou situací. Trenér také využil všech svých pěti střídání, mimo jiné i v brance. A tak zřejmě jedinou šanci hostů ve druhém poločase ke vstřelení branky zmařil v 87. min. J. Sedlář. Naše skóre mohl ještě v závěrečné minutě navýšit R. Matuška, ale i s přispěním terénu mu nebylo přáno. Takže konečný výsledek – 4:1.

Příští utkání se hraje v sobotu 12.10. v 15.00 na hřišti týmu Palkovice.

 

 

Kunčice p. O. – Hukvaldy 1:3 (1:1)

Sestava Hukvaldy:

                Jan Sasín (GK)

Jan Chamrad               Zbyněk Velart             Daniel Hubeňák                   Lukáš Klučka

Martin Tomek               Jan Ermis               Michal Vicher                   Marek Mlčoch

                  Vojtěch Lyčka                  Petr Gold

 

Střídající hráči: David Hora, Petr Lako, Zdeněk Bůžek, Tadeáš Řeháček, Martin Vicher

V první patnáctiminutovce jsme zřejmě předvedli nejlepší výkon z celého průběhu zápasu. Domácí tým jsme přišpendlili na jejich půlce a vypracovali jsme si několik šancí, kdy minimálně tři nebo čtyři volaly po gólu. Ale bohužel díky naší nemohoucnosti v zakončení a skvělým zákrokům domácího brankáře trval remízový stav. A pak se začal osmělovat i domácí tým, který spoléhal jednoznačně na brejkové nebo standardní situace či chybu v našich řadách. Což se bohužel pro nás stalo v 23. min. Domácí A. Marek při napadání odebral míč našemu brankáři a pohodlně do prázdné branky zakončil – 1:0. Náš tým byl stále lepší, ale již to nebyla ta dominance z prvních minut a navíc jsme stále bojovali s finálním zakončením, což platilo po celých devadesát minut. Naštěstí pro nás, se individuálně v 32. min. prosadil M. Mlčoch, tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu.

Druhý poločas byl celý v naší režii, což i navíc umocnilo odstoupení zřejmě nejlepšího hráče domácích. V 50. min. pro zranění skončil střelec branky A. Marek a domácí již pokračovali jen v deseti hráčích, neboť neměli možnost střídání. Zřejmě zasloužené, ale nečekaně hodně upracované tři body jsme si nakonec zajistili dvěma slepenými góly. V 56. min. si střela J. Chamrada z šestnáctky houštinou těl našla cestu až do sítě. A pojistku ještě přidal M. Tomek v 88. min. Konečný stav 1:3. A tak po první polovině takzvané základní části jsme na průběžném 2. místě tabulky za vedoucími Janovicemi.

Příští utkání se hraje v sobotu 5.10. v 15.00 na domácím hřišti proti týmu z Metylovic.

 

Příští utkání OP FM mužů se hraje v sobotu 28.9.2019 od 15.30 hod v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Chlebovice - Hukvaldy 1:5 (0:1)

Sestava Hukvaldy:  Jan Sasín (GK); obrana: Jan Chamrad, Daniel Hubeňák, Zbyněk Velart, Lukáš Klučka; záloha:  Michal Vicher, Jan Ermis, Marek Mlčoch; útok: Jan Rumel, Vojtěch Lyčka, Petr Gold; střídající hráči: David Hora, Zdeněk Bůžek, Martin Tomek, Roman Řezáč, Radek Matuška

Od úvodního hvizdu do prvního gólu uběhla pouhá minuta a opět se ukázala dobrá poziční hra Jana Rumla, který dorazil do prázdné branky míč po chybě domácího gólmana. Hra pak měla v první půli jednoznačný průběh. Hukvaldy hrály "bago", přihrávka následovala přihrávku, domácí se bránili před vlastní šestnáctkou, ale ku podivu všech diváků, nikdo pořádně neotestoval domácího gólmana. Jako by chtěly Hukvaldy vykombinovat až do prázdné brány. A protože ani domácí neohrozili hukvaldskou bránu, šlo se do šatny za stavu 0:1. Druhý poločas už byl o něčem jiném. Trenér Vašenda asi připomněl hráčům, že bez střely není gól a jeho svěřenci ukázali, že střílet umí. Hned po první kombinaci v druhém poločase se utrhl zleva Marek Mlčoch, a i když se mu nabízeli na penaltě hned dva volní hráči, Marek nekompromisně zakončil ke vzdálenější tyči, 0:2. O čtyři minuty později ukázal dobrou hru bez míče útočník Petr Gold, který svým dobrým pohybem donutil chybovat stopera domácích, vystihl jeho "malou domů" a s chladnou hlavou technicky zakončil k tyči, 0:3.  Následovala série střídání hukvaldských hráčů a přeskupování jejich řad. Ale než stihl trenér Vašenda stáhnout z hřiště Petra Golda, zařídil Petr svým pressingem na domácího gólmana další gól. Ten pod tlakem v podstatě přihrál míč na kopačky Michala Vichera a ten věděl, co má dělat. Přízemní střela z 20 m do prázdné branky, 0:4. Domácí to ale nevzdali. I za nepříznivého stavu dokázali dostat na cca 15 minut Hukvaldy pod tlak, který gradoval průnikem do pokutového území, nedovoleným sražením jejich hráče a proměněnou penaltou,1:4. Vstřeleným gólem jejich tlak ale pominul. Střed hřiště si pak vypůjčil dorostenec David Hora a společně s Janem Ermisem rozjížděli další gólové akce, které ale střídající útočníci Zdeněk Bůžek ani Radek Matuška nedokázali dotáhnout do zdárného konce. A když to nešlo útočníkům, vzali to na sebe záložníci. V posledních pěti minutách utkání se individuálně prosadil právě David Hora, který obešel tři soupeře a přesnou finální přihrávkou vybídnul Martina Tomka ke skórování. A Martin se nemýlil. Přesnou ránou ke vzdálenější tyči uzavřel stav utkání na konečných 1:5. 

Hukvaldy – Janovice 1:3 (0:3)
 
Sestava Hukvaldy:
               
                                                                             Jan Sasín (GK)
 
                             Jan Chamrad               Zbyněk Velart             Rostislav Weber (C)                   Lukáš Klučka
 
                               Martin Tomek               Daniel Hubeňák               Michal Vicher                   Marek Mlčoch
 
                                                                     Jan Rumel                  Petr Gold
 
 
Střídající hráči: David Hora, Vojtěch Lyčka, Martin Vicher, Tadeáš Řeháček, Jan Ermis
 
V prvním poločase se jednoznačně projevila větší chuť soupeře po vítězství a především jeho efektivita. Již v 1. min. se zahrávala standardní situace a po našem nedůrazu se z první střely na branku prosadil hostující kapitán J. Holiš – 0:1. Hosty to nabudilo a prvních deset minut nás přišpendlili na naší půlce. Až po té jsme si vyměnili role a deset minut se hrálo na opačné straně, ale byla to z naší strany hra bez nápadu a šancí. Po té se chopili iniciativy opět hosté, kterou si bohužel udrželi až do konce prvního poločasu a potvrdili ji i gólově. V 37. min. hosté zahrávali roh, po kterém se opět prosadil kapitán hostí – 0:2. A tři minuty před poločasem střední záložník, vybídl českou uličkou ke skórování J. Roháčka, který si s přehledem poradil – 0:3. Krutý, ale zřejmě zasloužený poločasový výsledek.
V začátku druhého poločasu mohli hosté přidat čtvrtou branku, ale obrana si poradila. Po té se hra srovnala. Hosté si kontrolovali výsledek a do ničeho nás nepouštěli. Bohužel, až v závěrečných patnácti minutách po několika střídáních na obou stranách jsme si dokázali vypracovat šance. První náznaky ještě zastavil zdvihnutý praporek rozhodčího. Ale pak jsme si vypracovali tři velmi dobré brankové situace, ale pouze z jediné jsme uspěli. V 87. min. Mi. Vicher vyslal do uličky V. Lyčku, který z hranice šestnáctky mířil přesně -1:3. Což byl i konečný výsledek a zasloužená výhra hostí.
 
Příští utkání se hraje v průběhu týdne na hřišti Chlebovic  ve středu 25.9. v 16.00.
 

Nošovice – Hukvaldy 1:3 (0:1)

Sestava Hukvaldy:

                Jan Sasín (GK)

Jan Chamrad               Zbyněk Velart             Rostislav Weber (C)                   Lukáš Klučka

Martin Tomek               Daniel Hubeňák               Marek Mlčoch                   Petr Gold

Jan Rumel                  Zdeněk Bůžek

 

Střídající hráči: David Palm, Vojtěch Lyčka, David Hora, Lukáš Vrtný, Václav Vašenda

První poločas byl jednoznačně v naší režii. Drželi jsme míč, byli jsme běhavější a s tím také přicházelo množství šancí. Ale díky našemu nedůrazu v šestnátce, nebo nepřesnému zakončení anebo dobrým zákrokům domácího brankáře se skóre neměnilo. Až v 39. min. jsme se prosadili. Po rychlém přechodu z naší půlky se míč po ose Z. Bůžek, J. Rumel, M. Mlčoch dostal k osamocenému P. Goldovi na hranici pokutového území, který přesně zakončil k pravé tyči – 0:1. I přes naši převahu se mohlo jít do kabin za vyrovnaného stavu. Naštěstí po ojedinělém rohu domácích, když míč propadl na střed malého vápna, hráč Nošovic přestřelil.

Druhý poločas jsme zahájili náramně. V 48. min. unikl po pravé straně M. Tomek. Z rohu šestnáctky se pokusil prostřelit gólmana, který však míč vytěsnil. Ten pomalu putoval malým vápnem do zámezí, ale dobíhající V. Lyčka to nedopustil a uklidil jej do prázdné sítě – 0:2. Tento stav nás uklidnil. Ale zřejmě až moc. Domácí se začali osmělovat a především hrozili z jejich pravé strany. Během několika minut vyslali tři střely asi ze vzdálenosti 20m. A ta třetí se ujala. Střídající M. Hendrych v 62. min. krásně vymetl levý horní roh naší branky – 1:2. Hra se vyrovnala. Šance nebo jejich náznaky se střídaly na obou stranách. S ubíhajícím časem se projevovala na hřišti i mimo něj nervozita. Ale zřejmě zasloužené tři body jsme potvrdili až v nastaveném čase. J. Rumel individuálně zatáhl míč do pokutového území a nahrávkou na malé vápno vybídl V. Lyčku, která opět svou příležitost proměnil – konečný stav 1:3.

Příští utkání se hraje na domácím hřišti v sobotu 21.9. v 16.00 proti týmu Janovice.

 

Hukvaldy – Baška 3:0 (0:0)

Sestava Hukvaldy:

                Jan Sasín (GK)

Martin Vicher               Jan Chamrad             Rostislav Weber (C)                   Lukáš Klučka

Martin Tomek               Daniel Hubeňák               Michal Vicher                   Jan Ermis

Jan Rumel                  Josef Volný

 

Střídající hráči: Vojtěch Lyčka, Roman Řezáč, Petr Lako, David Palm

První poločas přinesl pramálo fotbalových momentů. K vidění byly především osobní souboje, které většinou končily faulem na obou stranách. Což přinášelo pro obě strany standardní situace. Avšak pouze jedna z nich, a to pro Hukvaldy zaváněla brankou. Ale přímý kop v 35. min. J. Rumela pokryl hostující gólman. To bohužel byla jediná nebezpečná střela po brance za celý poločas. Hosté sice měli mírnější převahu v držení míče, ale jejich příležitosti většinou naše obrana přerušila již v zárodku, anebo jim chybělo přesnější zakončení.

Druhý poločas začal také optickou převahou Bašky, ale tato převaha nepřinesla žádnou efektivitu v zakončení. V 55. min. přišel důležitý moment. Hráč hostí A. Šponiar ve středu hřiště hrubě fauloval a po druhé žluté kartě v utkání zamířil do sprch. Tuto výhodu však naši hráči nebyli schopni využít a Baška stále byla i přes početní nevýhodu častěji u míče. Až v 68. min. přišel náš první světlý moment v druhé půli. J. Rumel na pravé straně převzal míč a pokračoval s ním k rohu šestnáctky, kde byl atakován hostujícím záložníkem. Rozhodčí však ponechal výhodu, neboť míč převzal Mi. Vicher, který si jej již v pokutovém území připravoval ke střele, ale byl při tom podražen obráncem. Rozhodčí nařídil pokutový kop, který proměnil J. Rumel – 1:0. Hosté však nechtěli odjet s prázdnou a vypracovali si několik možností. Ale zakončení jim pokulhávalo, anebo selhali na v brance úřadujícím J. Sasínovi. Uklidnění nám přinesla až 81. min. Přetažený rohový kop si mezi rohy obou vápen převzal P. Lako a nahrávkou na střed šestnáctky vybídl ke střele J. Ermise, který levou nohou krásně zamířil po zemi k levé tyči – 2:0. O pět minut později bylo ještě veseleji po nejhezčím momentu utkání. U levého rohu našeho pokutového území jsme přerušili akci hostů, na to byl po rychlé výměně nahrávek v obraně vybídnut k rychlému úniku z hloubi naší půlky po levém křídle V. Lyčka, který si jej ještě stačil narazit před šestnáctkou s P. Lakem a po průniku do šestnáctky nezakončoval přes vybíhajícího brankáře, ale nasměroval nahrávku na střed malého vápna, kde pohodlně do prázdné branky zakončil D. Palm, který byl na hřišti sotva dvě minuty – 3:0. Což byl i konečný stav. Objektivně musíme konstatovat, že hostující tým byl fotbalovější, ale naši hráči zase efektivní v proměňování šancí.

Příští utkání se hraje v neděli 15.9. v 16.00 na hřišti Nošovic.

 

Metylovice - Hukvaldy 1:5 (0:3)

Sestava Hukvaldy:  Jan Sasín (GK); obrana: Jan Chamrad, Daniel Hubeňák, Rostislav Weber (C), Lukáš Klučka; záloha: Martin Tomek, Roman Řezáč, Jan Ermis, Marek Mlčoch; útok: Jan Rumel, Radek Matuška; střídající hráči: Vojtěch Lyčka, David Hora, Petr Gold, Zdeněk Bůžek, Veselka Jan

Již informace před zápasem nasvědčovaly, že soupeř nebude v takové síle jako na jaře, kdy náš tým převálcoval. A na hřišti to bylo znát od první minuty. Pohybově i technicky převyšovaly Hukvaldy domácí tým a až na světlé výjimky nepustily Metylovice do hry, ani do zakončení. V počátečních 15 minutách tak diváci viděli boj o střed hřiště, spousta odmávaných "offsidů" a dva rohy. Zatímco domácí svůj roh nedokázali zúročit, hosté z Hukvald ano. Ruml zahrával roh zprava, dlouhý míč proletěl až k Řezáčovi, ten jej centroval zpět do vápna, opět byl míč trochu delší, ale našel si jej Ruml a nekompromisně k tyči zakončil; 0:1. Domácí na vstřelený gól nedokázali odpovědět a jediné jejich dvě nebezpečné akce v první půli se zrodily v 19 min., kdy po zahraném PK z poloviny hřiště zakončoval domácí kapitán Kulhánek, kdy jeho tečována střela skončila v rukavicích Honzy Sasína a v 31 min. po dlouhém nakopu z vlastní poloviny hřiště byl na hranici šestnáctky faulován domácí hráč. K míči se postavil Bražina, svým centrem přesně našel Tesarčíka, ale jeho nedůsledné zakončení opět pokryl gólman Sasín. Ve 37 min. našel "navrátilec" Ermis ideálním pasem Rumla, ten si míč zatáhl k velkému vápnu, tam vybídl Tomka ulicí do zakončení. Martin ale ještě celou akci vylepšil zpětnou nahrávkou na Matušku a Radek už se do prázdné branky nemýlil; 0:2. O dvě minuty později bylo ještě veseleji, to když se po rozehrávce dostal míč opět k Rumlovi za obranu a ten překonal vysoko hrajícího gólmana ukázkovým lobem; 0:3. Do druhé půle dostal hukvaldský tým změn. Trenér Vašenda vystřídal rovnou tři hráče, dolů šel Hubeňák, Řezáč a Matuška. A posledně jmenovaného nahradil Lyčka, který svou rychlostí okamžitě dostal domácí beky pod tlak. V 50 min. jej vyslal do útoku narážečkou Tomek, Vojta si zatáhl míč napravo a rychlou přesnou přihrávkou vybídl Rumla ke skórování; 0:4. Následně došlo opět ke střídání a do hry nastoupil ke svému druhému zápasu za muže hráč Hora. A do 5 minut se trenérovi odvděčil vstřeleným gólem. Ruml zatáhl zleva míč, křížným pasem našel napravo Lyčku, ten dal míč rychle pod sebe a Hora nedal prudkou ránou gólmanovi šanci; 0:5. Zdálo se, že je po zápase, ale domácí to nevzdali. Když se v 75 min. po přetlačované na hranici našeho velkého vápna dostali ke skórování, konkrétně kapitán Kulhánek korigoval stav utkání na 1:5, zvýšili svou aktivitu a nasazení. Do konce utkání vyslali na gólmana Sasína několik navštívenek. Asi nejvíce nebezpečný byl v zakončení střídající hráč Hajda. Každopádně skóre se už neměnilo a naši borci si odvezli z prvního venkovního utkání 3 body.

 

 

Hukvaldy – Pržno 2:1 (1:1)

Sestava Hukvaldy:

                Jan Sasín (GK)

Martin Vicher               Daniel Hubeňák             Rostislav Weber (C)                   Lukáš Klučka

Martin Tomek               Roman Řezáč               Michal Vicher                   Marek Mlčoch

Jan Rumel                  Josef Volný

 

Střídající hráči: Petr Lako, Lukáš Vrtný, David Hora, Tadeáš Řeháček

Začátek utkání byl oboustranně opatrný. Ale hned z první šance v 7. min., resp. náznaku šance, udeřilo. Bohužel před naší brankou. Po centru hostů na střed hranice šestnáctky, obránce při snaze odkopnout míč zasáhl vysokou nohou útočníka Pržna. Rozhodčí odpískal trestný kop přímo z hranice šestnáctky. Zkušeně se střelou přes zeď prosadil J. Matýsek – stav 0:1. Náš tým byl tímto vývojem lehce rozhozen, ale po deseti minutách přišlo vyrovnání. Hostující stopér při snaze pomoci svému brankáři před dobíhajícím M. Mlčochem to přehnal s tvrdostí a dopustil se faulu ve vlastní šestnátce. Následoval pokutový kop, který k levé tyči umístil J. Rumel. Vyrovnáno – 1:1. Od tohoto okamžiku byl po většinu zbytku poločasu náš tým lepší. Což sebou i přinášelo šance. Ale zřejmě jsme si vzali příklad z minulého týdne a opět jsme i ty velmi dobré neproměnili. M. Mlčoch se dostal v 25. min. po standardní situaci k vyraženému míči gólmanem, ale bohužel s ležícím brankářem přestřelil z malého vápna i branku. Dvojí možnost ke vstřelení branky byla v 31. min. Mi. Vicher zahrál rohový kop k místu pokutového kopu, kde se hlavou prosadil Ma. Vicher. Jeho hlavička směřovala pod břevno u pravé tyče, ale obránce ji i s pomocí břevna hlavou vyrazil přímo k nohám M. Tomka, který však odkrytou branku z malého vápna také netrefil a přestřelil. Do konce poločasu se ještě do velmi dobré příležitosti dostal R. Řezáč. R. Weber jej našel přesnou nahrávkou za obranu, ale zakončit mu hosté neumožnili, neboť na poslední chvíli mu míč z nohy odkopli na roh.

Druhý poločas již nebyl na šance tak bohatý. Týmu Pržna od počátku docházely síly rychleji než domácím, tak se raději soustředili na obranu. Hra byla plná soubojů a nedovolených zákroků, pro oko diváka né zrovna pohledný fotbal. Hosté snad s vyjímkou jednoho rohu, kdy hlavičkovali mimo, a dvou nepřesných standardních příležitostí, nic dalšího v ofenzívě nevyprodukovali. Náš tým však také útočně neexceloval a se zajímavých možností se snad dají vypíchnout jen dvě. Nejprve se v 58. min. neprosadil R. Řezáč hlavou, kde ho našel osamoceného před brankou centr ze strany. A v 75. min., také hlavou, se nepodařilo skórovat Mi. Vichrovi, který si naskočil přímo na vhozený aut. Míč šel jen kousek nad břevnem. K vítězství nás nasměrovala chyba stopéra Pržna. V 84. min. se rozhodl pro malou domů brankáři, kterou však vystihl J. Rumel, jenž s míčem obešel i gólmana a do prázdné branky zakončil. Stav 1:2. Což byl i konečný výsledek.

Nyní má náš tým cca deset dní volno, tak doufejme, že se vylidní naše marodka. Příští utkání hrajeme totiž až ve středu 4.9. v 17.00 na hřišti týmu Metylovic.

URČITĚ NEZAPOMEŇTE, ŽE U PŘÍLEŽITOSTI 100 LET TJ SOKOLA NA HUKVALDECH SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 31.8. OD 10.00 NA NAŠEM HŘIŠTI SPORTOVNĚ-ZÁBAVNÁ KLÁNÍ DRUŽSTEV MÍSTNÍCH SPOLKŮ A OD 16.00 SE ZÁBAVNÝ PROGRAM PŘESOUVÁ DO AREÁLU HOSPŮDKY „NA KOUPALIŠTI“.

 

Hukvaldy – Palkovice 1:1 (1:0)

Sestava Hukvaldy:

                                Jan Sasín (GK)

Jan Chamrad               Zbyněk Velart             Rostislav Weber (C)                   Lukáš Klučka

Martin Tomek               Daniel Hubeňák               Michal Vicher                   Marek Mlčoch

Jan Rumel                  Josef Volný

 

Střídající hráči: Petr Lako, Martin Vicher, Roman Řezáč, Radek Matuška

První utkání sezóny 2019/2020 jsme zahájili proti týmu, s kterým jsme končili sezónu předchozí. Šlo o utkání dvou různých poločasů. První byl, minimálně na šance, jednoznačně ve prospěch domácích. Sice hosté zahájili aktivněji, ale od 10. min. postupně převzali iniciativu domácí. A již v 17. min. jsme se prosadili. M. Tomek zatáhl po pravé straně míč a centrem vybídl k zakončení J. Volného, který se z voleje prosadil přes domácího obránce – 1:0. Z dalších šancí se však již neurodilo. A nebylo jich málo. Dva rychle po sobě jdoucí trestné kopy ze vzdálenosti 20m a 16m. Ze hry zakončení J. Rumela, J. Volného, D. Hubeňáka a zřejmě největší, M. Tomka, který neusměrnil skákající odražený míč již do odkryté branky. Hosté zahodili zřejmě největší šanci v 35. min., kdy po centru ze strany střední útočník zakončoval již do prázdné branky, ale na poslední chvíli střelu zablokoval R. Weber. Poločas tedy pouze 1:0.

Ihned po zahájení druhého poločasu začal diktovat tempo tým soupeře. Naše obrana byla neustále pod tlakem, který zúročili hosté v 63. min. Branku vstřelil po přiťuknutí do uličky mezi naše obránce L. Magera – stav 1:1. Hosté však měli ještě několik dalších šancí ke vstřelení branky. Které několikrát překazil skvělými zákroky v brance J. Sasín anebo střely mířily mimo branku. My jsme jen sporadicky hrozili brejkovými situacemi, které však většinou obrana Palkovic překazila již v zárodku. Druhý poločas byl na branky, příležitosti, aktivitu a držení míče jasně v režii hostů. Ale na stavu se již nic nezměnilo.

Příští utkání hrajeme opět na domácím hřišti v sobotu 24.8. v 17.00 s týmem SK Pržno.

 

Mini CUP 2019 - výsledky

Za účasti celkového počtu asi 45-ti hráčů se odehrálo 6 utkání (systém každý s každým) v rozestavení 8+1 (2x 15min.).

Hukvaldy - Rychaltice  1:2

Horní Sklenov - Dolní Sklenov  0:0 (na pen. 3:4)

Hukvaldy - Dolní Sklenov  0:1

Horní Sklenov - Rychaltice  0:5

Horní Sklenov - Hukvaldy  0:4

Dolní Sklenov - Rychaltice 2:2 (na pen. 3:2)

 

Celkové umístění:

1. Dolní Sklenov . . . . 7 bodů, skóre 3:2

2. Rychaltice . . . . . . . 7 bodů, skóre 9:3

3. Hukvaldy . . . . . . . . 3 body, skóre 5:3

4. Horní Sklenov . . . . 1 bod, skóre 0:9

 

Mini CUP 2019 aktualizace...

Jednotlivé části Hukvald již mají své vedoucí týmů:   Horní Sklenov - Jan Sasín;   Dolní Sklenov  - Tomáš Sasín;   Hukvaldy - Michal Vicher;   Rychaltice - Jan Chamrad. Tak pokud se chcete na poslední chvíli přidat, víte na koho se obrátit :-) Pokud se někdo "bez  místní příslušnosti" bude chtít přidat, ať dojde a na místě bude přiřazen do některého z týmů.

Jinak bude se hrát na zkráceném velkém hřišti, mezi velkými vápny,  vedoucí  týmů se na místě dohodnou zda v počtu 7+1 nebo 8+1.  Bude se hrát 2 x 15 min. každý s každým. Týmy si na místě vylosují čísla a začnou hrát v tomto poořadí: 

10.15 – 10.50 tým č.1 : tým č.2
10.55 – 11.30 tým č.3 : tým č.4
11.30 – 12.00 slavní předání plaket    
12.00 – 12.35 tým č.1 : tým č.4
12.40 – 13.15 tým č.2 : tým č.3
13.25 – 14.00 tým č.1 : tým č.3
14.05 – 14.40 tým č.2 : tým č.4
14.40 vyhlášení výsledků    

Vemte si sebou kopačky, štulpny, chrániče, 

Mini CUP 2019

Všichni fotbalisté, aktivní i neaktivní, všichni sportovci, co umíte kopat do míče a bydlíte nebo jste bydleli v jednotlivých částech naší obce Hukvaldy, jste srdečně zváni na oslavy 80 let kopané na Hukvaldech. Rádi bychom při této příležitosti obnovili tradici zakladatele minicupu pana Tondy Štefka a opět změřili síly mezi jednotlivými částmi naší vesnice. Už to asi nebude na celé hřiště, možná jen na zkráceném nebo půlce hřiště, ale to vše záleží na počtu účastníků. Nečekejte proto, až vás jednotlivce někdo osloví, prostě vemte kopačky a přijďte si zahrát :-) Více informací níže v letáku.

 

 

Přátelské utkání mužů:

04.08. - NE - 17:00   Hukvaldy - Kozlovice    0 : 7

LOS - OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ 2019/2020 - ZÁKLADNÍ ČÁST
           
17.8.2019 SO 17:00 Hukvaldy - Palkovice
24.8.2019 SO 17:00 Hukvaldy - Pržno
1.9.2019 NE 16:30 VOLNO    
4.9.2019 ST 17:00 Metylovice - Hukvaldy
7.9.2019 SO 16:00 Hukvaldy - Baška
15.9.2019 NE 16:00 Nošovice - Hukvaldy
21.9.2019 SO 16:00 Hukvaldy - Janovice
25.9.2019 ST 16:00 Chlebovice - Hukvaldy
28.9.2019 SO 15:30 Kunčice - Hukvaldy
5.10.2019 SO 15:00 Hukvaldy - Metylovice
12.10.2019 SO 15:00 Palkovice - Hukvaldy
19.10.2019 SO 14:00 Pržno - Hukvaldy
26.10.2019 SO 14:00 VOLNO    
2.11.2019 SO 14:00 Hukvaldy - Chlebovice
9.11.2019 SO 13:30 Baška - Hukvaldy
21.3.2020 SO 15:00 Hukvaldy - Nošovice
28.3.2020 SO 15:30 Janovice - Hukvaldy
4.4.2020 SO 15:30 Hukvaldy - Kunčice

 

Losovací aktiv okr. FM, 2.7.2019.

Tak po dnešku vzal za své původní plán svazu na " ligový" systém o 17 týmem. Nakonec byl navržen a odsouhlasen nový systém OP. Budou vytvořeny 2 skupiny  - místecká a třinecká. Na podzim se začne hrát asi až od poloviny srpna a mělo by se hrát dvoukolově, s tím, že dvě kola budou dohrány na jaře. Poté z každé skupiny postoupí 3 týmy do finálové skupiny a ti budou bojovat dvoukolově o postup do I.B. Ostatní budou dohrávat soutěž opět dvokolově.a budou muset být na pozoru, neboť možná půjde opět o sestup do soutěže. Místecká skupina: Hukvaldy, Chlebovice, Palkovice, Metylovice, Janovice, Kunčice p.O., Pržno, Baška, dále Nošovice nebo Vojkovice.

Dorost bude hrát standardně, s tím, že na poslední chvíli doplnil tabulku ještě tým z Nýdku, celkem bude 14 týmů. Starší žáci budou hrát v systému 6+1 a ve skupině je 11 týmů. Mladší žáci a starší přípravka mají každý ve skupině po 15 týmech - zde se ovšem ještě skupiny rozdělí do místecké části a brušperské části. 

                    4 : 2           

TJ SOKOL HUKVALDY (CZE)    :    ŠK KOMÉTA PREŠOV (SK)

V rámci oslav 80 let kopané na Hukvaldech, které připadají na letošní rok, pozvala stará garda spřátelený klub ze Slovenska a slavili, jak jinak než sportem. Oba týmy obvykle "velký" fotbal již nehrají, ale na hřišti to nebylo znát. Pěkné akce, nasazení a hodně gólů okořenilo celé utkání. Úspěšnější byl nakonec domácí tým, který našel ve svých řadách tři střelce (Weber R., Giergiel P. 2x, Žáček P.). Za hostující skórovali Štofan Janko a Seman Marcel. 

                                    

 

 

 

Oddílové příspěvky kopané na rok 2019:

muži: základní = 1000 Kč

dorost: základní = 600 Kč 

žáci: základní = 500 Kč 

přípravka: základní = 500 Kč

ostatní aktivní členové oddílu = 600 Kč

ostatní členové fotbalového oddílu = 200 Kč

Oddílové příspěvky můžete předat hotově (vedoucím družstev), anebo lze zasílat na účet TJ Sokol Hukvaldy číslo: 2400751339/2010 (do poznámky u bankovního příkazu uvést celé jméno platícího člena)

v oddílovém příspěvku kopané je zahrnut příspěvek člena TJ Sokol = 100 Kč a příspěvek na FAČR = 200 Kč